Hoppa till innehåll

Mopedförsäkringen skyddar din moped

Sparbankens försäkringar ger en förmånlig och omfattande försäkring för din moped

Mopedförsäkring

Mopedförsäkring

Det är bekymmersfritt att hoppa på mopeden och gasa iväg när försäkringarna är i ordning. På samma sätt som andra fordon som används i trafik ska en moped försäkras med minst trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker personskador och den oskylda motpartens egendomsskador.

Vilken försäkring är lämplig för din moped?

Vi rekommenderar kaskoförsäkring för din moped utöver trafikförsäkringen. Kaskoförsäkringen ersätter skador på din moped, till exempel stöld. Du kan välja en omfattande L-kaskoförsäkring eller en S-kaskoförsäkring på grundnivå för din moped. Vid behov kan du köpa bara en trafikförsäkring.

Mopedförsäkring med L-kasko

Vi rekommenderar L-kasko om din moped är ny och värdefull för dig. L-kasko är vårt mest omfattande kaskoalternativ för mopeder och innehåller bland annat kollisionsskydd. Kollisionsskyddet ersätter till exempel skador på grund av avkörning. I försäkringen ingår även djurkollisionsskydd, stöldskydd, skadegörelseskydd, bogseringsskydd, brandskydd, naturskadeskydd, finansieringsskydd, ansvarsskydd för utlandet och rättsskydd.

Mopedförsäkring med S-kasko

S-kasko ger ett gott grundskydd för din moped. I S-kasko ingår djurkollisionsskydd, stöldskydd, skadegörelseskydd, bogseringsskydd, brandskydd, ansvarsskydd för utlandet och rättsskydd.

Försäkring för moped för unga

Den ungas förälder kan försäkra en moped på den ungas vägnar, förutsatt att föräldern är innehavare eller ägare av mopeden. Om den unga vill skaffa en försäkring själv ska denne ringa till vår försäljningstjänst på 010 194 684. För att kunna teckna en mopedförsäkring ska den unga dock ha fyllt 15 år.

Prissättning enligt årstid

Mopedförsäkringen prissätts enligt årstid. Det innebär att premien är högst på den årstid då fordonet används. Mopeder används främst på sommaren. Läs mer om prissättningen enligt årstid här.

Trimmade mopeder

Hastigheten för mopeder får vara högst 45 km/h och motorn högst 50 cm³. Om dessa gränser överskrids kategoriseras fordonet som motorcykel.

Trimning av en moped kan leda till höga sanktioner. Bilskatt ska betalas för fordon som kategoriseras som motorcyklar. Sedan tillkommer besiktningsavgift och kostnader för tekniska ändringar när fordonet ändras tillbaka till en moped vid ändringsbesiktning. Därutöver tillkommer polisens böter och de kompensationer som ska betalas till försäkringsbolaget och Trafikförsäkringscentralen.

Förutom att sanktionerna kan vara höga medför trimning också en risk för säkerheten. När hastigheten ökar blir bromsningstiden längre och reaktionsförmågan sämre. När det gäller unga som har mindre körerfarenhet kan höga hastigheter medföra en betydande säkerhetsrisk och följderna kan vara fatala. Låt alltså utan knot bli att trimma din moped.