Hoppa till innehåll

Mopedförsäkringen skyddar din moped

Sparbankens försäkringar ger en förmånlig och omfattande försäkring för din moped

Mopedförsäkring

Mopedförsäkring

Det är bekymmersfritt att hoppa på mopeden och gasa iväg när försäkringarna är i ordning. På samma sätt som andra fordon som används i trafik ska en moped försäkras med minst trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker personskador och den oskylda motpartens egendomsskador.

Utöver trafikförsäkringen rekommenderar vi att du också försäkrar din moped med kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen täcker skador på din moped, bland annat stöld. Du kan välja en omfattande L-kaskoförsäkring eller en S-kaskoförsäkring på basnivå för din moped. Du kan ta del av nivåerna för kaskoförsäkringen nedan.

Försäkring för moped för unga

Den ungas förälder kan försäkra en moped på den ungas vägnar, förutsatt att föräldern är innehavare eller ägare av mopeden. Om den unga vill skaffa en försäkring själv ska denne ringa till vår försäljningstjänst på 010 194 684. För att kunna teckna en mopedförsäkring ska den unga dock ha fyllt 15 år.

Prissättning enligt årstid

Mopedförsäkringen prissätts enligt årstid. Det innebär att premien är högst på den årstid då fordonet används. Mopeder används främst på sommaren. Läs mer om prissättningen enligt årstid här.

Trimmade mopeder

Hastigheten för mopeder får vara högst 45 km/h och motorn högst 50 cm³. Om dessa gränser överskrids kategoriseras fordonet som motorcykel.

Trimning av en moped kan leda till höga sanktioner. Bilskatt ska betalas för fordon som kategoriseras som motorcyklar. Sedan tillkommer besiktningsavgift och kostnader för tekniska ändringar när fordonet ändras tillbaka till en moped vid ändringsbesiktning. Därutöver tillkommer polisens böter och de kompensationer som ska betalas till försäkringsbolaget och Trafikförsäkringscentralen.

Förutom att sanktionerna kan vara höga medför trimning också en risk för säkerheten. När hastigheten ökar blir bromsningstiden längre och reaktionsförmågan sämre. När det gäller unga som har mindre körerfarenhet kan höga hastigheter medföra en betydande säkerhetsrisk och följderna kan vara fatala. Låt alltså utan knot bli att trimma din moped.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7