Hoppa till innehåll

Tillbaka

Tillgänglighetsutlåtande gällande Sparbankens försäkringar

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.saastopankinvakuutukset.fi och har upprättats 16.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Vår webbplats är fortfarande inte helt och hållet tillgänglig. Vad gäller att uppfylla tillgänglighetskraven följer vi lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Enligt lagen om digitala tjänster ska lagen tillämpas på frivilliga försäkringar från och med 1 januari 2021. Därför är webbinnehållet för frivilliga försäkringar ännu inte helt tillgängligt.

Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Innehåll som tekniskt inte helt uppfyller kraven på tillgänglighet:

  • Mina Försäkringar är inte tillgänglig för hjälpmedel.
  • Kontorspaketens pdf-filer är inte tillgängliga.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten. Med hjälp av en tillgänglighetsgranskning har vi förbättrat tillgängligheten för vår webbplats. Vi vill säkerställa att vår webbplats är tillgänglig för alla våra befintliga och nya kunder. Vårt tillgänglighetsarbete är emellertid inte klart. Utvecklingsarbetet av webbplatsens tillgänglighet pågår ständigt och vi utvecklar också vår webbplats utifrån den feedback vi får.