Hoppa till innehåll

På denna sida hittar du försäkringsvillkoren, produktfaktabladen och försäkringshandlingarna

På denna sida har vi också samlat produktfaktablad för försäkringar. (Produktfaktablad för försäkringar = Insurance Product Information Document IPID).

Enligt lagen om försäkringsdistribution som trädde i kraft 1.10.2018 har försäkringsbolagen en skyldighet att ge väsentlig information om försäkringar i en lätt förståelig form, så att du kan fatta ett motiverat köpbeslut. Produktfaktabladen för försäkringar är standardiserade både när det gäller utseendet och innehållet.

Allmänna avtalsvillkor


Allmänna avtalsvillkor (PDF)