Hoppa till innehåll

Tips när du ska försäkra ditt hem

Fem tips när du ska försäkra ditt hem

Med en hemförsäkring skyddar du både ditt hem och din egendom. I lösöres- och byggnadsförsäkringen i Sparbankens hemförsäkring ingår alltid brand- och översvämningsskydd. Kring dessa kan du själv bygga upp en komplett skyddslösning för ditt hem. Observera särskilt följande faktorer när du skaffar en hemförsäkring:

  1. Fundera på hur du bor och din livssituation. Bor du i ett flervånings- eller radhus eller på hyra i ett egnahemshus? I så fall räcker det med att du tecknar en lösöresförsäkring, dvs. att du endast försäkrar ditt lösöre, som fast inredning, möbler och smartenheter. Kom även ihåg att dina kläder är lösöre. I hyresbostäder förutsätts ofta att du även har en ansvarsförsäkring, som täcker skador som du själv orsakar. Om du bor i ett egnahemshus som du själv äger bör du utöver din egendom även försäkra alla byggnader som du äger, även till exempel bastu- och gårdsbyggnader utöver själva huset.

  2. Hos oss kan du skräddarsy din hemförsäkring utifrån dina behov. Om riskerna är större bör också försäkringen vara mer täckande. Underförsäkring är ingen bra idé, eftersom eventuella skador ersätts utifrån vilka skydd du har valt till försäkringen. Med ett begränsat skydd är det fler risker som du själv ansvarar för. Det är heller ingen idé att överförsäkra sig, så fundera i lugn och ro på dina behov.

  3. Du bestämmer självriskbeloppet. Om du vill minska dina försäkringspremier kan du höja ditt självriskbelopp. Observera att du då själv svarar för en större del av skadan. Med självriskandel avses ett penningbelopp som dras av för en enskild skada och som du själv ska betala. Ta noggrant del av försäkrings- och ersättningsvillkoren så undviker du överraskningar.

  4. Brottsskydd gäller även utanför hemmet. Många är inte medvetna om eller kommer inte ihåg att brottsskyddet i hemförsäkringen även gäller utanför hemmet. Skyddet täcker till exempel sakskador som är en följd av rån eller skadegörelse.

  5. Hemförsäkringen kan skydda hela familjens resgods. Visste du att resgodsskydd kan ingå i hemförsäkringen? Försäkringens omfattning varierar från bolag till bolag, men resgodsskyddet i Sparbankens försäkringar gäller både i Finland och utomlands i tre månaders tid på såväl semester- som arbetsresor. Det täcker resgods för alla familjemedlemmar som reser tillsammans och som bor i samma hushåll.

Det är enkelt att skaffa försäkringar på internet. Om du har frågor eller vill ha hjälp av en expert med att bygga upp en komplett försäkringslösning, ring vår försäljningstjänst på 010 194 684 (vard. 8–18). Våra kunniga försäljare hjälper dig gärna med att planera försäkringar som tillgodoser just dina behov.


Räkna ut priset på din hemförsäkring