Hoppa till innehåll

Motorcykelförsäkring

Sparbankens försäkringar ger en förmånlig och omfattande försäkring för din motorcykel

Motorcykelförsäkring

Motorcykelförsäkring

Nu har du möjlighet att skaffa en omfattande försäkring för din motorcykel. Enligt lag ska alla fordon som används i trafik försäkras med en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker personskador och den oskyldiga motpartens egendomsskador.

Vilken försäkring är lämplig för din motorcykel?

Med tanke på skador på din motorcykel rekommenderar vi alltid kaskoförsäkring bland två alternativ, L eller S. Du kan välja kaskoförsäkringsskydd efter dina försäkringsbehov och motorcykelns ålder. Trafikförsäkring ingår alltid i båda försäkringsprodukterna. Vid behov kan du bara ta en trafikförsäkring för din motorcykel.

Motorcykelförsäkring med L-kasko

L-kasko är lämplig för den som vill ha ett omfattande skydd för sin motorcykel. I L-kasko ingår bland annat kollisionsskydd som till exempel ersätter skador på grund av avkörning. I försäkringen ingår även djurkollisionsskydd, stöldskydd, skadegörelseskydd, bogseringsskydd, brandskydd, naturskadeskydd, finansieringsskydd, ansvarsskydd för utlandet och rättsskydd.

Motorcykelförsäkring med S-kasko

S-kasko är i sin tur lämplig för den som vill ha ett grundskydd för sin motorcykel. I S-kasko ingår djurkollisionsskydd, stöldskydd, skadegörelseskydd, bogseringsskydd, brandskydd, ansvarsskydd för utlandet och rättsskydd.

Bonus

Hos oss får du ordentlig bonus på både trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen. Startbonus på trafikförsäkringen är 40 % för nya förare som inte har någon tidigare skade- och bonushistoria. Maximal bonus på 83 % kan uppnås bara efter elva skadefria år. Maximal bonus på kaskoförsäkringarna är 70 %.

Prissättning enligt årstid

Motorcykelförsäkringen prissätts enligt årstid. Det innebär att försäkringspremien är högst under körsäsongen. Premien för en motorcykel är i regel högst på sommaren. Försäkringen gäller oavbrutet och du behöver inte tänka på att göra en anmälan om avställning av fordon när du ställer undan fordonet på vintern. Vi har beaktat detta på dina vägnar redan när vi prissatt försäkringen. Ta del av prissättningen enligt årstid här.

Elektronisk registrering av motorcykel

När du köper en motorcykel av en privat säljare kan du enkelt registrera den i ditt eget namn på webben. Du kan göra en elektronisk registrering i försäkringsbolagets webbservice eller i Traficoms e-tjänster. Alternativt kan du registrera motorcykeln på ett konventionellt sätt på en besiktningsstation. Läs mer om elektronisk registrering av fordon här.