Siirry sisältöön

Ajoneuvovakuutuksen suojeluohjeet

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään vahingon syntyminen tai pienentämään vahingon laajuutta. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön on noudatettava suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön on huolehdittava, ettei esinettä tai omaisuutta käytetä valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti tai altisteta liian kovalle rasitukselle.

Omaisuuden turvallinen käyttö

 1. Ajoneuvon renkaiden on oltava kulutuspinnaltaan ja ominaisuuksiltaan säännösten ja määräysten mukaiset.
 2. Ajoneuvo on pidettävä ajoneuvolain, liikenne- ja viestintäministeriön autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista antaman asetuksen ja muiden ajoneuvoa koskevien säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.
 3. Ajoneuvo on katsastettava lakien, säännösten ja määräysten mukaisesti.
 4. Kun ajoneuvoa korjataan hitsaamalla, verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava alkusammutuskalusto, vartiointi ja jälkivartiointi.
 5. Ajoneuvon sisätilojen, moottorin ja muiden osien lämmittämiseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan laitteen valmistajan ajoneuvokäyttöön tarkoittamia lämmityslaitteita.
 6. Ajoneuvoa ei saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa se on ajan ollen omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota. Jos ajoneuvo vioittuu tai vaurioituu taajaman ulkopuolella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se on vahingonteolle tai varkaudelle alttiina, se on välittömästi hinautettava turvalliseen suojaan.
 7. Kuljettajalla on oltava viranomaisen antama, kyseisen ajoneuvon ajoneuvoluokan kuljettamiseen edellytettävä ajokortti tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa.
 8. Ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä.
 9. Nosturia tai tunkkia käytettäessä on käytettävä ajoneuvon mahdollisia tukijalkoja ja varmistettava maaperän kantavuus.

Säilytys

 1. Ajoneuvon ja sen avaimien huolellisesta säilyttämisestä ja silmälläpidosta on huolehdittava. Ajoneuvon ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa.
 2. Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa ja ajoneuvon avainten valmistamisen mahdollistavia tietoja ei saa säilyttää ajoneuvossa.
 3. Ajoneuvon avaimissa tai niiden yhteydessä ei saa olla tietoja, jotka mahdollistavat ajoneuvon tai sen omistajan tai haltijan yksilöinnin, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai rekisterinumeroa.
 4. Ajoneuvoon tarkoitetut varusteet, kuten renkaat, on yhteistilassa pidettävä lukittuina. Yhteistila on sellainen tila, johon myös muilla kuin vakuutuksenottajalla tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä on pääsy.
 5. Muita kuin kiinteästi asennettuja televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteita ei saa jättää ajoneuvoon näkyville.